Menu Close

gps มีน บุรี

gps มีน บุรี

gps มีน บุรี GPS เป็นยังไง? GPSหมายถึงระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นแผ่นดิน ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System

gps มีน บุรี ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก เป็น

1. ส่วนอวกาศ มีเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่ายเป็นอเมริกา gps มีนบุรี รัสเซีย ยุโรปของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง บริหารงานโดย Department of Defenses มีรัศมีวิถีโคจรจากแผ่นดิน 20,162.81 กิโลเมตรหรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้

เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมงยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง บริหารงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)เดี๋ยวนี้ภาคราษฎรทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลที่ได้มาจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR)

ได้ฟรี เนื่องมาจาก หลักการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ข่าวสำหรับพลเมืองของรัฐบาลสหรัฐ ก็เลยเปิดให้สามัญชนทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นในระดับความแม่นยำที่ไม่เป็นภัยต่อความมันอาจของรัฐ กล่าวคือมีความแม่นยำในระดับบวก / ลบ 10 เมตร

2. ส่วนควบคุม มีสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา

และก็ศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

3. ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่น

และก็แปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประเมินผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะต่างๆทุกๆวันนี้บางคนชอบหลงผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ PDA หรือ notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internet

2. GPS ดำเนินการเช่นไร?ดาวเทียม GPS (Navstar) ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวิถีโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นอีเควเตอร์ (Equator) ในลักษณะสานกันเหมือน ลูกตะกร้อแต่ละวงโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีเส้นทางโคจรจากพื้นแผ่นดิน 20,162.81 กิโลเมตร หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับเพื่อการหมุนรอบโลก 12 ชั่วโมง

GPS ปฏิบัติงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุตำแหน่งและก็เวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จำเป็นที่จะต้องประเมินผลไม่เหมือนกันของเวลาสำหรับการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริงในปัจจุบันเพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุมีตำแหน่งของมันมากับสัญญาณดังกล่าวเพื่อกำเนิดความเที่ยงตรงสำหรับเพื่อการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม ควรมีดาวเทียมอย่างต่ำ 4 ดวง

เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถกำหนดตำแหน่งบนผิวโลกได้ หากแผ่นดินอยู่ในแนวระนาบแม้กระนั้นในความจริงพื้นโลกมีความโค้งงอเนื่องจากเค้าโครงของโลกมีลักษณะกลม โดยเหตุนี้ดาวเทียมดวงที่ 4 จะมีผลให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ความเที่ยงตรงของการกำหนดตำแหน่งนั้นขึ้นกับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง กล่าวคือหากระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อม

ให้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำกว่าที่อยู่ใกล้กัน และยิ่งมีจำนวนดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความแม่นยำมากเพิ่มขึ้น ความปรวนแปรของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศมีประจุไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ และก็ความหนาแน่นที่ผันแปรตลอดเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุต่างๆจะมีการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง แล้วก็สิ่งแวดล้อมในบริเวณรับสัญญาณดังเช่นว่ามี

การบดบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้ จะมีผลต่อค่าความถูกต้องแน่ใจของความเที่ยงตรง เพราะถ้าเกิดสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะมีผลให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณบ้าไป รวมทั้งในที่สุดก็คือประสิทธิภาพของเครื่องรับสัญญาณที่บอกว่ามีความไวสำหรับในการรับสัญญาณขนาดไหนและก็ความเร็วสำหรับในการประมวณผลด้วย

การวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำเป็นโดยใช้สูตรคำนวณ

ระยะทาง = ความเร็ว * ช่วงเวลา วัดช่วงเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยในตอนที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมีความละเอียดถึงทุ่งนาโนวินาที และก็มีการสอบทวนเป็นประจำกับสถานีภาคพื้นดินส่วนประกอบสุดท้ายก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงในขณะส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่ไหน(Almanac)

มายังเครื่องรับ GPS โดยเส้นทางโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะรอตรวจตราการโคจรของดาวเทียมอยู่เสมอเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้องแน่ใจระบบนำทางด้วย gps มีน บุรี GPS ทำงานเช่นไร?ก่อนอื่นผู้ใช้ควรจะมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีเครื่องมือนำทาง เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS

แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งตอนนี้บนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดแนวทางการจราจร ยกตัวอย่างเช่น การจราจรแบบชิดทางซ้ายหรือชิดด้านขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดสำคัญต่างๆข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆฝังเอาไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้ ทำสำรวจและก็ตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

เพื่อตัวโปรแกรมกระทำเลือกการเชื่อมต่อของ ทางจนกระทั่งเป้าหมายที่ได้เลือกไว้เสียงนำทางก็จะดำเนินการสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง ได้แก่ถ้าโปรแกรมเลือกเส้นทางที่จะจะต้องไปด้านขวาก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการระบุเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าไร ส่วนการแสดงแนวทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าด้วยเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด

บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความอยากได้ของผู้ใช้การคำนวณทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งตั้งแต่แรก และก็ตัวโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ทั้งภาพรวมทั้งเสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆถ้ามี การเดินทางออกนอกทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะทำการเตือนให้ผู้ใช้รู้และจะคำนวณ

ให้พยายามกลับสู่ทางที่ได้คิดแผนไว้ก่อน แม้การออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณทางให้ใหม่เองอัตโนมัติเมื่อเครื่องคำนวณเส้นทางให้ผู้ใช้สามารถดูเส้นทางสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดงการจำลองเส้นทางก็ได้ โปรแกรมนำทางบางโปรแกรมมีความ สามารถกำหนดจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้การบอกทางสอดคล้องกับการเดินทางเยอะที่สุด หรืออาจใช้เพื่อสำหรับการหลอกเครื่อง เพื่อให้นำทางไปยังทางที่ต้องการแทนที่ทางที่เครื่องคำนวณได้

บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลบหลีกแบบต่างๆอาทิเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง

เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ ฯลฯแผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มาอย่างไร?นอกจากผู้ที่ใช้ระบบ GPS ควรมีเครื่องรับสัญญาณ GPS หน่วยประมวลผล

โปรแกรมแผนที่และก็ข้อมูลแผนที่ขึ้นกับจุดประสงค์การใช้งาน ในรูปแบบต่างๆการรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการใช้แรงงานในแบบที่ใช้ประกอบกับแผนที่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ แผนที่ต่างๆนาๆขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำแผนที่ ในประเทศไทยมีผู้จัดทำแผนที่เพื่อใช้กับ GPS รายใหญ่ๆเป็นต้นว่า GARMIN POWER MAP

SpeedNaviนอกจากความเฉพาะของแผนที่นำทางจะไม่สามารถประยุกต์ใช้ต่างค่ายได้แล้ว แผนที่ยังมีความเฉพาะสำหรับเครื่องแต่ละเครื่องด้วยเป็นไม่สามารถนำแผนที่จากเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องอื่นได้ ควรมีการป้อนรหัสพื้นที่บริษัทจัดให้จึงจะสามารถใช้งานได้การสร้างแผนที่นำทางจะเริ่มจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อซ้อนกันเสมือน

การปูกระเบื้องเพื่อให้เห็นภาพรวมของพื้นที่ แล้วจึงไประบุจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (calibrate) เป็นค่าพิกัดดาวเทียม แล้วจึงมีการสร้างข้อมูลต่างๆดังเช่น ถนน สถานที่สำคัญ จุดสนใจ เป็นชั้นๆ(layer) แล้วเอามาประกอบกันเป็นแผนที่นำทางการผลิตข้อมูลทางภูมิศาสตร์ควรจะมีการสำรวจภาคสนามซึ่งต้องใช้บุคคลาแขน ทรัพยากรไม่น้อยเลยทีเดียว แล้วก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเนื่องด้วยมีการเปลี่ยนตลอดระยะเวลา จึงทำให้การสร้างแผนที่มีต้นทุนที่สูง

เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการบอกทางด้วย GPS มีอะไรบ้าง?เครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ร่วมกับการนำทางด้วย GPS ประกอบด้วยตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS Receiver Module)หน่วยประมวลผล (CPU)โปรแกรมการชี้ทาง (Application Software)และก็ข้อมูลแผนที่นำทาง (Map Data)ในขณะนี้มีเครื่อง GPS ที่มีครบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในตัวเอง ซึ่งจะมีความสะดวกสำหรับเพื่อการใช้งานและก็มีความเสถียรภาพสูงดังเช่นว่า PND (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ GPS receiver

ร่วมกับ PDA (Personal Digital Assistant) / Pocket PC / โน้ตบุ๊ก / Smart phone เป็นต้น หรือใน Smart Phone รุ่นใหม่ๆก็จะมี GPS มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น ทำให้สะดวกสำหรับการใช้งานยามหลงทางหรือใช้งาน

หาสถานที่ใกล้เคียงเว้นแต่เครื่องใช้ไม้สอยหลักแล้วยังมีวัสดุอุปกรณ์เสริม อย่างเช่น เสารับสัญญาณด้านนอกแบบติดเฉพาะเครื่องต่อเครื่อง หรือ ตัวกระจายคลื่น (GPS radiator) เพื่อให้สามารถใช้ GPS ได้ในที่อับสัญญาณ ได้แก่ในรถที่ติดฟิล์มที่มีสารโลหะอยู่ (หรือที่เรียกกันว่า”ฉาบปรอท”) หรือในตึก

การดัดแปลงงานเวลานี้ได้มีการใช้งานในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้การกำหนดพิกัดของสถานที่ต่างๆการทำแผนที่ โดยส่านใหญ่นิยมใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำเอาไปได้ง่าย มีคงทนถาวร กันน้ำได้ สามารถใช้กับถ่านไฟฉายขนาดมาตรฐานได้ ดูก่อนยละเอียด GPS สำหรับงานตรวจสอบการชี้ทาง เป็นที่นิยมอย่างมากมายมีนานัปการแบบแล้วก็ขนาด

สามารถนำทางได้ทั้งยังภาพและก็เสียง ใช้ได้หลายภาษา บางแบบมีภาพเสมือนจริง

ภาพสามมิติ และสมรรถนะอื่นๆเพิ่มเติมเป็นต้นว่า multimedia Bluetooth hand free เป็นต้น ดูก่อนยละเอียด GPS

นำทางการวางแผนการใช้ผลดีที่ดิน: โครงข่ายหมุดดาวเทียม GPS ของกรมที่ดิน (DOLVRS)การกำหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัย เป็นต้นว่า เสื้อกั๊กชูชีพที่มีเครื่องส่งสัญญาณจีพีเอสวางผัง gps มีน บุรี สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์การนำไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนเป็นธรรม อาทิเช่นการตำหนิดตามบุคคลการติดตามการค้าสิ่งเสพติด อื่นๆอีกมากมาย ดูกรยละเอียด GPS เพื่อการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ทางการทหาร ดูกรยละเอียดเกี่ยวกับอนาคต

GPS ด้านทหารจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐตรงนี้ The Future of the Global Positioning Systemการกีฬา ได้แก่ใช้สำหรับการฝึกซ้อมเพื่อวัดความเร็ว ระยะทาง แคลลอปรี่ที่เผาผลาญ ดูกรยละเอียด เครื่องไม้เครื่องมือ

GPS สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง หรือ ใช้ในสนามกอล์ฟเอคำนวณระยะจากจุดที่อยู่ถึงหลุมการสันทนาการ อย่างเช่น กำหนดจุดตกปลา หาระยะในตอนที่เหมาะสมสำหรับเพื่อการตกปลา การวัดความเร็ว ระยะทาง บันทึกทาง เครื่องบิน/รถบังคับวิทยุ ระบบการควบคุมหรือติดตามยานพาหนะการตำหนิดตามบุคคล เพื่อรู้ว่ายานพาหนะอยู่ที่แห่งไหน มีการเคลื่อนที่หรือไม่ มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ติดตามเมื่อมีการเคลื่อนที่เร็ว

กว่าที่กำหนดหรือเคลื่อนออกนอกพื้นที่หรือเข้าสู่พื้นที่ที่ระบุ นอกจากนั้นยังสามารถเอาไปใช้สำหรับในการป้องกันการขโมยและติดตามเงินคืน ดูรายละเอียด ระบบติดตามการนำข้อมูล GPS มาประกอบกับภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยว การทำรายงานกิจกรรม เป็นต้น โดยควรจะมีเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียมติดตั้งอยู่กับกล้องถ่ายรูปบางรุ่น หรือการใช้

GPS Data Logger ร่วมกับ Softwareการใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจำวันปัจจุบันนี้มีการใช้อุปกรณ์ GPS กันอย่างมากมาย และพสกนิกรมีความรู้ความสามารถเรื่อง GPS เป็นอย่างดี ด้วยเหตุว่าได้มีการใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และก็มีระบบระเบียบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรในรูปแบบของดิจิตอล

ดังเช่นว่า ในรถแท็กซี่จะเจอวัสดุอุปกรณ์ GPS เพื่อเลี่ยงทางที่มีการจราจรแน่น หรือการขับรถเพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการเสนอแนะทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าสนใจต่างๆยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร ที่พัก gps มีน บุรี จุดสำหรับชมวิว สถานที่สำหรับท่องเที่ยว เป็นต้น แล้วก็ผู้เดินทางก็มักจะพกวัสดุอุปกรณ์ GPS ในต้นแบบ PND หรือ Smart Phone ที่ลง Application Software สำหรับเพื่อการนำทาง ตัวอย่างเช่น Google Map แทนการนำพาหนังสือแผนที่อย่างในสมัยก่อน ในตอนนี้ระบบ GPS สามารถ

ค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์และก็นำทางไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างถูกต้องในตอนนี้เว้นเสียแต่ฟังก์ชั่นการบอกทางพื้นฐานรวมทั้งยังมีการเตือนทางโค้ง จุดด่านเก็บเงิน จุดที่มักจะมีการตรวจค้นความเร็ว ตำแหน่งกล้องถ่ายภาพตรวจหาการฝืนกฎกฎจราจร การกำหนดความเร็วในถนนแต่ละสาย ข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมรายละเอียดพร้อม ภาพประกอบ ข้อมูลร้านอาหารอร่อย ภาพเหมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ (Traffic Message Channel)

กลับหน้าหลัก  https://www.selfmatters.org/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *