Menu Close

gps มีนบุรี

gps มีนบุรี

gps มีนบุรี GPS เป็นอย่างไร?

gps มีนบุรี GPSหมายถึงระบบเจาะจงตำแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

1. ส่วนอวกาศ มีโครงข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่ายหมายถึงอเมริกา gps มีนบุรี รัสเซีย ยุโรปของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง บริหารงานโดย Department of Defenses มีรัศมีเส้นทางโคจรจากแผ่นดิน 20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้

เวลาสำหรับในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมงยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง บริหารโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)ในขณะนี้ภาคพสกนิกรทั่วทั้งโลกสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR)

ได้ฟรี เหตุเพราะ หลักการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ข่าวสารสำหรับสามัญชนของรัฐบาลสหรัฐ ก็เลยเปิดให้พสกนิกรทั่วๆไปสามารถใช้ข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาแล้วในระดับความเที่ยงตรงที่ไม่เป็นภัยต่อความมันคงของรัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่งมีความเที่ยงตรงในระดับบวก / ลบ 10 เมตร

2. ส่วนควบคุม มีสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base

ประเทศ อเมริกา และศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจัดกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั้งโลก

3. ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นแล้วก็แปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆตอนนี้บางท่านมักจะหลงผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ PDA หรือ notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internet

2. GPS ดำเนินการเช่นไร?ดาวเทียม GPS (Navstar) ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวิถีโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นอีเควเตอร์ (Equator) ในลักษณะสานกันเหมือน ลูกตะกร้อแต่ละเส้นทางโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง

GPS ดำเนินงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง

โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุตำแหน่งแล้วก็เวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS ต้องประมวลผลไม่เหมือนกันของ

เวลาสำหรับเพื่อการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริงในปัจจุบันเพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุมีตำแหน่งของมันมากับสัญญาณดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อเกิดความแม่นยำสำหรับการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม ควรมีดาวเทียมขั้นต่ำ 4 ดวง

เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้งยัง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถเจาะจงตำแหน่งบนผิวโลกได้ แม้พื้นโลกอยู่ในแนวราบแม้กระนั้นอันที่ gps มีนบุรี จริงแผ่นดินมีความงอเนื่องจากว่าสัณฐานของโลกมีลักษณะกลม

โดยเหตุนี้ดาวเทียมดวงที่ 4 จะก่อให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องมากเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นความเที่ยงตรงของการระบุตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าหากระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่ถูกต้องกว่าที่อยู่ใกล้กัน และก็ยิ่งมีปริมาณดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความแม่นยำมากขึ้น

ความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศประกอบด้วยประจุไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ รวมทั้งความหนาแน่นที่ปรวนแปรตลอดระยะเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุต่างๆจะเกิดการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง

และก็สภาพแวดล้อมในบริเวณรับสัญญาณเช่นมีการบดบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้ จะส่งผลต่อค่าความถูกต้องชัดเจนของความแม่นยำ เนื่องจากถ้าหากสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะมีผลให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณฟั่นเฟือนไป แล้วก็ในที่สุดก็คือสมรรถนะของเครื่องรับสัญญาณที่บอกว่ามีความไวสำหรับการรับสัญญาณมากแค่ไหนและก็ความเร็วสำหรับในการประมวณผลด้วย

การประมาณระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำเป็นโดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ช่วงเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยในเวลาที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความเที่ยงตรงสูงมีความละเอียดถึงที่นาโนวินาที

แล้วก็มีการสอบทวนบ่อยๆกับสถานีภาคพื้นดินส่วนประกอบท้ายที่สุดก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงขณะที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่ใด(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะคอยตรวจทานการโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้องแน่ใจระบบนำทางด้วย GPS

ปฏิบัติงานอย่างไร?ขั้นแรกผู้ใช้ต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

หรือมีเครื่องไม้เครื่องมือนำทาง เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งตอนนี้บนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการระบุทิศทางการจราจร อย่างเช่น การจราจรแบบชิดทางซ้ายหรือชิดทางด้านขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว

จุดสำคัญต่างๆข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆฝังไว้ภายในข้อมูลแผนที่ที่ได้ กระทำสำรวจแล้วก็ตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยด้วยเหมือนกันเพื่อตัวโปรแกรมกระทำการเลือกการเชื่อมต่อของ เส้นทางจนถึงเป้าหมายที่ได้เลือกไว้เสียงนำทางก็จะปฏิบัติงานสอดคล้องกับการเลือกทาง ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดโปรแกรมเลือกทางที่จะจำต้อง

ไปทางขวามือก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวา gps มีนบุรี โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการกำหนดเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าไร ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าด้วยเหมือนกันสุดแท้แต่

ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความจำเป็นของผู้ใช้การคำนวณทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งเดิมที และก็ตัวโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ทั้งภาพรวมทั้งเสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ.

จุดนั้นๆหากมี การเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะกระทำเตือนให้ผู้ใช้รู้แล้วก็จะคำนวณให้พยายามกลับสู่เส้นทางที่ได้วางแผนไว้ก่อน ถ้าการออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณ

ทางให้ใหม่เองอัตโนมัติเมื่อเครื่องคำนวณทางให้ผู้ใช้สามารถมองทางสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดงการจำลองทางก็ได้ โปรแกรมนำทางบางโปรแกรมมีความ สามารถกำหนดจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้การชี้ทางสอดคล้องกับการเดินทางสูงที่สุด

หรือบางทีอาจใช้สำหรับในการหลอกเครื่อง เพื่อให้นำทางไปยังทางที่อยากได้แทนที่ทางที่เครื่องคำนวณได้ บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลีกเลี่ยงแบบต่างๆได้แก่ เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ ฯลฯแผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มาเช่นไร?นอกจากผู้ที่ใช้ระบบ GPS ควรจะมีเครื่องรับสัญญาณ GPS หน่วยประมวลผล

โปรแกรมแผนที่และก็ข้อมูลแผนที่ขึ้นกับเป้าประสงค์การใช้งาน

ในแบบต่างๆการรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการใช้งานในรูปแบบที่ใช้ประกอบกับแผนที่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ แผนที่ต่างๆนาๆขึ้นกับบริษัทที่จัดทำแผนที่ ในประเทศไทยมีผู้จัดทำแผนที่เพื่อใช้กับ GPS รายใหญ่ๆอาทิเช่น

GARMIN POWER MAP

SpeedNaviนอกเหนือจากความเฉพาะของแผนที่นำทางจะไม่อาจจะประยุกต์ใช้ต่างค่ายได้แล้ว แผนที่ยังมีความเฉพาะสำหรับเครื่องแต่ละเครื่องด้วยเป็นไม่สามารถที่จะนำแผนที่จากเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องอื่นได้ จะต้องมีการป้อนรหัสที่บริษัทจัดให้จึงจะสามารถใช้งานได้การสร้างแผนที่นำทางจะเริ่มจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อทับ

กันเหมือนการปูกระเบื้องเพื่อให้เห็นภาพรวมของทำเลที่ตั้ง แล้วจึงไประบุตำแหน่งอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (calibrate) เป็นค่าพิกัดดาวเทียม แล้วจึงมีการสร้างข้อมูลต่างๆดังเช่น ถนน สถานที่สำคัญ จุดสนใจ เป็นชั้นๆ(layer) แล้วเอามาประกอบกันเป็นแผนที่นำทางการสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์ควรมีการสำรวจภาคสนามซึ่งจำต้องใช้บุคคลากร ทรัพยากรหลายชิ้น และต้องทำอย่างสม่ำเสมอเนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา

จึงทำให้การผลิตแผนที่มีต้นทุนที่สูง
เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการบอกทางด้วย GPS มีอะไรบ้าง?เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการบอกทางด้วย GPS ประกอบด้วยตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS Receiver Module)หน่วยประเมินผล (CPU)

ปรแกรมการบอกทาง (Application Software)แล้วก็ข้อมูลแผนที่นำทาง gps มีนบุรี  (Map Data)ขณะนี้มีเครื่อง GPS ที่มีครบทุกอย่างในตนเอง ซึ่งจะมีความสะดวกสำหรับในการใช้งานแล้วก็มีความเสถียรสูงอย่างเช่น PND (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ GPS receiver ร่วมกับ PDA

(Personal Digital Assistant) / Pocket PC / โน้ตบุ๊ก / Smart phone ฯลฯ หรือใน Smart Phone แบบใหม่ๆก็จะมี GPS มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น ทำให้สบายสำหรับในการใช้งานยามหลงทางหรือใช้งานหาสถานที่ใกล้เคียงเว้น

เสียแต่เครื่องใช้ไม้สอยหลักแล้วยังมีเครื่องมือเสริม อาทิเช่น เสารับสัญญาณภายนอกแบบติดเฉพาะเครื่องต่อเครื่อง หรือ ตัวกระจายคลื่น (GPS radiator) เพื่อให้สามารถใช้ GPS ได้ในที่อับสัญญาณ ได้แก่ในรถยนต์ที่ติดฟิล์มที่มีสารโลหะอยู่ (หรือที่เรียกกันว่า”ฉาบปรอท”) หรือในตึก

กลับหน้าหลัก  https://www.selfmatters.org/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *